Všeobecné obchodní podmínky

Zde naleznete Obchodní podmínky, tedy dané informace, které provází zakázku, obecná ustanovení a vymezené parametry našich služeb.

Postup zpracování nové zakázky:

Pro zadání nové zakázky je potřeba nás nejprve kontaktovat. Upřednostňujeme telefonický kontakt na info-tel: 737 866 765 po celých  24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud chcete zadat poptávku na naší firmu přes online formulář, klikněte sem.

Po domluvě dohodneme osobní setkání se zákazníkem přímo v místě práce a obratem poskytneme informaci o předběžné ceně námi poskytovaných služeb a prací formou cenové nabídky. Pokud je námi vyhotovená cenová nabídka schválena zákazníkem, je dohodnut předběžný termín a ostatní podmínky pro zahájení smluvního vztahu, předkládáme smlouvu o dílo dle cenové nabídky (pokud není dohodnuto jinak).

Smlouva o dílo obsahuje důležitá ujednání, která chrání obě strany a proto požadujeme její existenci, pokud není dohodnuto jinak. Smlouvu předkládáme k podpisu ve dvou vyhotoveních. Po podpisu smlouvy oběma stranami vchází její obsah plně v platnost a my Vám tak garantujeme, že vyhotovíme zakázku, popřípadě provedeme danou službu, jak je dohodnuto včetně realizační doby a poskytnutí záruky dané zákonem, není-li dohodnuto jinak.

Služby i práci vyúčtujeme fakturačně se splatností a možností převodu finančních prostředků na náš bankovní účet (GE Money Bank,a.s.) nebo přijímáme platbu hotově.