Zásady ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka. 

Ochrana osobních údajů 

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Jiří Hanuš (dále jen „správce“). 1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: 

Peřimov 156, 

Tel. č.: +420 737 866 765,

E-mail: info@stavby-hanus.cz

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. 

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel e-shopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání e-mailového dotazníku spokojenosti). 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým to odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu  info@stavby-hanus.cz 

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 7. 2020.